ඔබගේ ව්‍යාපාරයට, සංවිදානයට හෝ ඕනෑම දෙයකට තොරතුරු තාක්ෂණික(IT) විසදුම් සොයන්නෙක්ද?
එසේනම් අපව අමතන්න.

No. 39/4D, Miriyawatta, Keselwatta, Panadura.12500, Sri Lanka. Hotline: 0777 678 976 Tel: 0114 502 688